دلایل موفقیت۱۰ کمپین  تبلیغاتی و بازاریابی برتر

کمپین تبلیغاتی شامل انواع مختلف روش های تبلیغاتی می شود که حول یک پیام متمرکز شده اند. در کمپین تبلیغاتی از مجاری مختلف بازاریابی برای رساندن این پیام استفاده می‌شود. همچنین زمان بندی برای این کمپین ها بسیار مهم است. معمولا کمپین ها در زمان خاصی آغاز و در مدت محدودی انجام می...