سوالى که می‌شود از ما پرسید، این است که ما چه می‌کنیم؟
ما تحقیق می‌کنیم، می‌نویسیم، ترسیم می‌کنیم، طراحى می‌کنیم، نقاشى می‌کنیم،
عکس می‌گیریم، می‌سازیم، برنامه‌ریزى می‌کنیم، نظرسنجى می‌کنیم و از همه مهمتر
ما با تیم طراحى فیروزه، تصورات ذهنى شما را به تصویر می‌کشیم.
شرکت تبلیغاتى فیروزه با تجربه بیش از یک دهه فعالیت، خود را با رویکرد تبلیغات، هدایا، گرافیک و رسانه به صورت حرفه‌اى از سال ۸۸ آغاز نمود.
و امروز فیروزه در جمع سایر شرکتهاى تبلیغاتى سعى دارد سلیقه مشتریان و مخاطبان را بیش از پیش افزایش داده و بتواند رضایت مخاطب خود را حفظ کند.
باشد که در این راه دوستداران خود را افزایش دهیم.